Mae llawer o bobl yn credu bod canio angen llawer o wres ac yn dinistrio rhai maetholion, felly mae canio yn “rhydd o faetholion”.

Mae llawer o bobl yn credu bod canio angen llawer o wres ac yn dinistrio rhai maetholion, felly mae canio yn “rhydd o faetholion”. Cymharodd y gwyddonwyr gynnwys maethol ffrwythau a llysiau ffres, wedi'u rhewi a tun, yn ogystal ag effeithiau coginio a storio. Roedd fitamin C, B a polyphenolau yn is mewn bwydydd tun nag mewn bwydydd ffres ac wedi'u rhewi, ond roedd colledion maetholion wrth storio a roedd coginio yn sylweddol uwch mewn ffrwythau ffres ac wedi'u rhewi nag mewn bwydydd tun. Mae maetholion eraill, fel carotenoidau, Fitamin E, mwynau a ffibr dietegol, i'w cael mewn symiau tebyg mewn bwydydd tun sy'n cyd-fynd â bwydydd ffres ac wedi'u rhewi. Mae astudiaethau eraill wedi canfod evern lefelau uwch o gynhwysion penodol, fel carotenoidau mewn pwmpen a lycopen mewn tomatos, mewn bwydydd tun. Felly mewn bywyd go iawn nid yw'r bwyd ffres rydyn ni'n ei fwyta bob dydd o reidrwydd yn fwy maethlon na bwydydd tun parod i'w bwyta.


Amser post: Hydref-20-2021