Mae llawer o bobl yn credu bod angen llawer o wres ar ganio ac yn dinistrio rhai maetholion, felly mae canio yn “ddi-faetholion”.

Mae llawer o bobl yn credu bod angen llawer o wres ar ganio ac yn dinistrio rhai maetholion, felly mae canio yn “ddi-faetholion”.Cymharodd y gwyddonwyr gynnwys maethol ffrwythau a llysiau ffres, wedi'u rhewi a thun, yn ogystal ag effeithiau coginio a storio. Roedd coginio yn sylweddol uwch mewn ffrwythau ffres ac wedi'u rhewi nag mewn bwydydd tun. Er bod maetholion eraill, fel carotenoidau, Fitamin E, mwynau a ffibr dietegol, i'w cael mewn symiau tebyg mewn bwydydd tun o'u cymharu â bwydydd ffres ac wedi'u rhewi. lefelau uwch o gynhwysion penodol, megis carotenoidau mewn pwmpen a lycopen mewn tomatos, mewn bwydydd tun. Felly mewn bywyd go iawn nid yw'r bwyd ffres rydyn ni'n ei fwyta bob dydd o reidrwydd yn fwy maethlon na bwydydd tun parod i'w bwyta.


Amser postio: Hydref-20-2021